GREAT WALL of China

विश्वमै चर्चामा रहेको चीनको ग्रट वाल । जुन चन्द्रमा बाट पनि देखिन्छ । युद्धको लागि निर्माण गरिएको ग्रेट वाल विश्वको सातौं आश्चर्यमध्ये एक हो।
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: